Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


30.09.2019

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Bilingvizmus alebo viacjazyčná výchova bola téma odborného seminára s názvom Bilingválne detstvo, ktorý sa konal v vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, bol určený predovšetkým pre rodičov detí žijúcich v zahraničí a ich učiteľov. Z prednášok a diskusie s lektorkami zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave si odniesli veľa nových poznatkov a inšpiratívnych podnetov aj zástupcovia rezortu školstva. Odborno-kultúrne podujatie ocenil aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal riaditeľke vzdelávacieho centra v Dubline Márii Pacherovej pamätnú medailu ŠPÚ a ďakovný list za dlhoročnú obetavú činnosť v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Slovenských rodín žijúcich v západnej Európe pribudlo najmä po začlenení Slovenskej republiky do Európskej únie. Dnes sú to stovky rodín a tisíce slovenských detí, ktoré tu žijú. Je veľmi dôležité, aby tieto deti mali možnosť sa učiť po slovensky. Niekde im zabezpečujú vzdelávacie centrá, niekde školy a škôlky pri Slovenskej katolíckej misii. To im dáva šancu vrátiť sa na Slovensko, pokračovať tu  štúdiu, ba sa aj natrvalo vrátiť do domoviny ich rodičov. Jedným z takýchto vzdelávacích centier je aj to dublinské, ktoré už viac ako 10 rokov úspešne vedie riaditeľka Mária Pacherová. Potvrdzuje to aj úspešný a osožný odborný seminár, ktorý dal rodičom detí vyrastajúcich v bilingválnom prostredí odpovede na otázky týkajúce sa špecifík vo vývine reči bilingválneho dieťaťa,“ povedal vo svojom príhovore na pôde Mount Carmel secondary schol v Dubline riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Odborno-kultúrne podujatie pre Slovákov v hlavnom mesta Írska ukončilo vystúpenie slovenského detského divadelného súboru “Lurgančatá” zo Severného Írska.