Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


27.03.2019

Riaditeľ ŠPÚ a prezident Slovenskej volejbalovej federácie podpísali Memorandum o spolupráci

Štátny pedagogický ústav a Slovenská volejbalová federácia budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja telovýchovy v školskom prostredí. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kračšenič.

„Toto memorandum sme podpísali na základe vzájomného záujmu zachovať a rozvíjať telovýchovný vzdelávací proces v školskom prostredí. Naša spolupráca sa bude týkať usmerňujúcich aktivít vzdelávacieho procesu, ale aj organizovania spoločných aktivít, súťaží, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja kvality vzdelávania,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri vytváraní metodických usmernení, vzájomnom posudzovaní, pripomienkovaní a vytváraní dokumentov týkajúcich sa telovýchovy.

„Konkrétne aktivity budú zamerané na rozvoj kvality vzdelávania primárne v základných a stredných školách a na zavedenie priorít vzdelávacej politiky do praxe škôl formou akčného plánovania,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Uvedené ciele sa budú snažiť dosiahnuť  priamym akreditovaným vzdelávaním učiteľov telovýchovy, aktívnou účasťou na tematicky realizovaných konferenciách, ako aj ďalšími činnosťami, ktoré povedú k zlepšovaniu rozvoja vzdelávania telovýchovy na Slovensku. Do spolupráce na spoločných aktivitách zameraných na rozvoj telovýchovy sa bude môcť zapojiť akýkoľvek ďalší subjekt, ktorý bude akceptovať znenie Memoranda.

Slovenská volejbalová federácia je riadiaci orgán volejbalu v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1993, aj keď volejbal je na Slovensku organizovaný už od roku 1919. SVF je riadnym členom Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB)Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) a takisto aj Konfederácie športových zväzov SR (KŠZ SR).