Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


09.11.2018

Riaditeľ ŠPÚ otvoril druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny

Za účasti nového atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibauta Triqueneauxa otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách“.

S ponukou spolupráce pri vytvorení vzdelávacieho programu, ktorý by zodpovedal novým trendom vo výučbe cudzích jazykov, prišiel  v roku 2017 Francúzsky inštitút v Bratislave, ktorý zabezpečuje nielen časť lektorov a odborných školiteľov. Štátny pedagogický ústav pripravil odbornú časť vzdelávacieho programu a ponúkol k dispozícii svoju odbornú učebňu a odborných zamestnancov pre výučbu francúzskeho jazyka.

 „Otvorenie kontinuálneho vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka je najschodnejšia cesta pre rozšírenie záujmu o francúzsky jazyk v školách na Slovensku. Francúzsky jazyk je odborom, kde nie je veľa absolventov, ani dostatok kvalitných lektorov, čo sa môže v plnej miere negatívne prejaviť po zrušení angličtiny ako prvého povinného cudzieho jazyka v školskom roku 2019/2020,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Program vzdelávania je akreditovaný do konca roku 2022, čo umožňuje jeho periodické opakovanie. Veľmi silným motívom sú kredity, ktoré učitelia získajú po absolvovaní vzdelávania. Štúdium inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl je realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov.

„Spolupráca ŠPÚ s Francúzskym inštitútom na Slovensku sa veľmi osvedčila. Koncom júna 2019 bude spolu 23 učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku, ktorí absolvovali tento 110-hodinový program. Títo absolventi prinesú do svojich škôl a na pracoviská nové poznatky, know-how a inovačné materiály pre ďalší profesijný rozvoj svojich kolegov, ktorý v konečnom dôsledku prinesie prospech žiakom francúzskeho jazyka na Slovensku,“ uviedol Ľ. Hajduk.

Atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux a riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk sa na pracovnom rokovaní po otvorení druhého ročníka kontinuálneho vzdelávania dohodli aj na ďalších spoločných aktivitách, ktoré by sa mohli realizovať už v najbližších mesiacoch v oblasti vzdelávania lektorov, posudzovania vzdelávacích programov a cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z francúzskeho jazyka.

  •