Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.11.2019

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogická revue si od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a hlavného redaktora Pedagogickej revue Ľudovíta Hajduka prevzal ocenenie za celoživotný prínos pre psychológiu prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. a za celoživotný prínos pre pedagogiku prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc.Ocenenia, ktoré schválila Redakčná rada a Vedecká rada časopisu, im boli udelené pri príležitosti životného jubilea. Obidvaja vedci sa dožili v tomto roku 90-tich rokov.

Dňa 3. augusta 2019 sa krásnych deväťdesiatich rokov prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., najvýznamnejší žijúci slovenský psychológ, jedna zo zakladajúcich osobností psychológie na Slovensku.

„Profesor Damián Kováč svojou bohatou organizačnou činnosťou preukázal, že je možné budovať modernú psychológiu aj v tieni autoritatívnych metodológií. Doposiaľ publikoval doma i v zahraničí viac ako 18 odborných monografií, vyše 500 časopiseckých štúdií a článkov. Presadzuje koncepciu psychológie ako kľúčovej multiparadigmatickej vedy o človeku,“ priblížil osobnosť profesora Kováča riaditeľ ŠPÚ.

Profesor Zdeněk Obdržálek sa narodil 18. 4. 1929 v Tovačove v okrese Přerov. Svoju vedecko-pedagogickú kariéru si zdokonaľoval získaním mnohých titulov a hodností. Okrem odborných ohodnotení získal aj medaily za úspechy vo svojom odbore a v oblasti riadenia škôl, a to striebornú medailu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985, Medailu Jána Amosa Komenského v roku 1989 a Zlatú medailu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v roku 1989.

„Tak ako doposiaľ vymenované ocenenia, tak aj to naše ocenenie Pedagogickej revue sme jubilantovi udelili za jeho vedecké a pedagogické pôsobenie, ktoré bolo značne široké, ale pritom dôsledné,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk, ktorý jubilantom do ďalšieho života zaželal veľa zdravia a tvorivej inšpirácie.