Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.10.2019

O prevencii radikalizmu a extrémizmu rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk so štátnym tajomníkom MZVEZ SR  F. Ružičkom

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, vychádzajúc z odporúčania Stálej delegácie poslancov Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, rokovali na pôde MZVEZ SR o možnosti spolupráce na preventívnych opatreniach pred šírením radikalizmu a extrémizmu s cieľom zvýšiť povedomie o európskych inštitúciách. Zhodli sa na tom, že ak má byť prevencia v tejto oblasti efektívna, musí sa začať vykonávať zavčasu a jednoznačne  vo výchovno-vzdelávacom procese.  

„Dohodli sme sa na dvojúrovňovej prevencii – celoživotnom vzdelávaní učiteľov a na pravidelnej aktualizácii obsahových štandardov vo vzdelávacom procese v základných a stredných školách. Pripravovaný systémový model tvorby kurikula vrátane jeho periodickej inovácie využijeme na integrálne a prirodzené začlenenie tém, ktoré je potrebné žiakom vysvetliť  a na začlenenie konkrétnych otázok, ktoré musí učiteľ vedieť žiakom zodpovedať, do jednotlivých predmetov, “ uviedol po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu začne v krátkom čase pracovať odborná komisia, v ktorej budú zastúpení okrem odborníkov na túto problematiku z ŠPÚ, zástupcovia z akademickej obce a rezortu zahraničných vecí.

Štátny tajomník MZV a EZ F. Ružička a riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk sa zhodli na tom, že aj keď štatistiky vykazujú v prieskumoch podporu extrémizmu u 10 až 20 percent obyvateľov v krajinách EÚ, čo zdanlivo nevyzerá hrozivo, pri súčasnej politickej roztrieštenosti na politickej scéne v krajinách EÚ sa  toto číslo môže výrazne zväčšiť. 

„Aj keď situácia v oblasti radikalizmu a extrémizmu v Slovenskej republike je relatívne stabilná, je potrebné, aby sme boli predvídaví. Preto považujeme za dôležité nielen to, aby sa mladí ľudia oboznámili s tým, čo je to extrémizmus a radikalizmus, aké sú jeho dôsledky pre jednotlivcov i spoločnosť, ale aj s tým, ako fungujú európske inštitúcie, európske právo a európska diplomacia,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ.