Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


07.02.2020

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal záštitu nad medzinárodnou konferenciou v rámci plnenia 13. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl 2020

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ predsedníčku  Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júliu Lindtnerovú a členku Výkonnej rady SRRZ Evu Baricovú. Na pracovnom rokovaní sa dohodli na ďalšej spolupráci ŠPÚ s SRRZ vrátane odbornej konferencie za účasti zástupcov Slovenskej republiky a Francúzska, v ktorá sa v rámci plnenia 13.národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl uskutoční v máji tohto roka v Nitre.

S predsedníčkou Slovenskej rady rodičovských združení sa dohodli aj na spolupráci na projekte Športovou a telesnou výchovou k ozdraveniu spoločnosti. Projekt bude riešiť problematiku občianstva, identity a boja proti diskriminácii.

„ŠPÚ podporuje aktivity Slovenskej rady rodičovských združení, ktoré sú zamerané najmä na spoluprácu rodičov a škôl na regionálnej a celoslovenskej  Činnosť tejto organizácie prispieva aj k zlepšovaniu medziľudských vzťahov na báze sociálnej inklúzie a integrácie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Zástupcovia obidvoch inštitúcií sa dohodli aj na spolupráci na projekte 14. Európskeho dňa rodičov a škôl v spojení s VIII. Európskym festivalom umeleckého školstva, ako aj s oslavou 30. výročia vzniku SRRZ a 25. výročia vstupu SRRZ do Európskej asociácie rodičov v Bruseli. Súčasťou projektu k 14. európskemu stupňu Európskeho dňa rodičov a škôl, na ktorom bude participovať aj ŠPÚ, bude odborná konferencia, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roka. Bude na nej rezonovať téma finančnej gramotnosti, jej význam ako prevencie chudoby pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zamedzenia segregácie obyvateľov na Slovensku.