Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.03.2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a podpredseda ÚSŽZ P. Prochácka bilancovali úlohy z Memoranda o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka hodnotili na spoločnom stretnutí plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre obidve inštitúcie z platného Memoranda o spolupráci. Memorandum spečatili svojimi podpismi 12. decembra 2016 riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Spoločné úlohy sa týkajú predovšetkým činnosti zameranej na zlepšenie podmienok vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí a vzdelávacích štandardov predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov a študentov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky.

 Medzi kľúčovými cieľmi Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ sa tiež uvádza poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov pre obchodné akadémie a stredné odborné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytváranie vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráca pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Zhodnotili sme doterajšiu spoluprácu s tým, že viacero úloh sme splnili, na iných ešte pracujeme. Zintenzívniť chceme najmä práce na príprave voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov v zahraničí pre obchodné akadémie a stredné školy na Slovensku. Zároveň sme sa dohodli na ďalšej spolupráci pri príprave a realizácii aktivít naplánovaných obidvoma inštitúciami v tomto roku,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Najbližšou spoločnou aktivitou ŠPÚ a ÚSŽZ bude zasadanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie – Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktoré sa uskutoční 16.apríla tohto roka. Jeho súčasťou by malo byť aj zasadanie Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorej sú zástupcovia našich krajanov z Anglicka, Írska, New Yorku, Nemecka aj Francúzska. Táto odborná komisia po prvý raz zasadala 14. júna 2017, po skončení medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave pri príležitosti 70.výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu.