Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


26.02.2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk odovzdal ďalšie certifikáty za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal ďalších 12 certifikátov za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ riaditeľke a učiteľom Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani.  Na slávnostnom odovzdávaní diplomov bol aj poslanec NRSR Karol Farkašovský, ktorý prišiel s myšlienkou zavedenia komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému, a primátor Novej Bane Branislav Jaďuď.

„V základnej škole v Novej Bani, podobne ako predtým v Základnej škole v Ružovej doline v Bratislave, sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi na teoretickú prípravu i praktické tréningy rozvíjania komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Školy dokonca očakávajú, že v školeniach učiteľov, zameraných na komunikáciu, argumentáciu a objektívne vyhodnocovanie informácií, orientovanie sa v mediálnom svete, identifikáciu dezinformácií a hoaxov, budeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pilotný projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, ktorý sa začal realizovať v školskom roku 2018/2019, má pomôcť učiteľom osvojiť si kompetencie na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov.

„Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií by malo v konečnom dôsledku pomôcť mladým ľuďom, aby sa lepšie uplatnili na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.  

Overovanie projektu v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach vo všetkých vybraných školách na Slovensku bude skončené v júni tohto roka. Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania bude po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.