Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


25.09.2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a prvá tajomníčka Veľvyslanectva SRN v Bratislave E. Baumann sa dohodli na ďalšej spolupráci inštitúcií

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ prvú tajomníčku veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecka v Bratislave Elisabeth Baumann, zodpovednú za tlačové oddelenie a oddelenie pre kultúru. Novovymenovaná tajomníčka veľvyslanectva prisľúbila riaditeľovi ŠPÚ aktívnu spoluprácu pri realizácii podujatí a vzdelávacích aktivitách zameraných na cudzie jazyky, osobitne na nemecký jazyk v slovenských školách na Slovensku ako aj v školách s vyučovacím jazykom nemeckým.

Zástupcovia obidvoch inštitúcií hovorili spolu o aktuálnom stave vyučovania cudzích jazykov v Slovenskej republike po liberalizácii legislatívy pre výber prvého cudzieho jazyka v slovenských školách. Prvá tajomníčka nemeckého veľvyslanectva v Bratislave Elisabeth Neumann sa zaujímala najmä o to, či sa zvýšil záujem škôl o vyučovanie nemeckého jazyka v slovenských školách od začiatku tohto školského roka, keď už nie je angličtina povinný prvý cudzí jazyk.

„Tieto štatistiky sledujeme, vyhodnotené budú do konca októbra tohto roka, ale skôr sa domnievame, že to bude dlhší ako dvojmesačný proces, keď sa ukáže, či sa zvýšil záujem o vyučovanie nemčiny v školách. Aktuálne to určite súvisí najmä s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, ktorí po uzákonení angličtiny ako prvého cudzieho jazyka v slovenských školách, nemali dostatok hodín na to, aby naplnili svoj úväzok a zmenili zamestnanie,“ skonštatoval riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Zástupcovia ŠPÚ informovali tajomníčku nemeckého veľvyslanectva v hlavnom meste Slovenska aj o pripravovaných spoločných podujatiach ŠPÚ a Goetheho inštitútu v Bratislave vrátane 3.ročníka Konferencie o viacjazyčnosti, ktorá by sa mala konať na jar budúceho roka v Kežmarku.

„Hovorili sme spolu aj o projekte s názvom „Chceme vedieť po nemecky“, na ktorom by sme mali spolupracovať s Goetheho inštitútom s podporou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave,“ doplnil riaditeľ Ľ. Hajduk.