Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


27.09.2021

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Podujatie sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia je rozdelený na dve sekcie:

  1. streamované prezentácie (prezentácie pre žiakov) + (prezentácie pre učiteľov)
  2. interaktívne workshopy  (workshopy pre žiakov) + (workshopy pre učiteľov)

Prehľad programu podujatia si môžete pozrieť tu: Celý rozvrh s prezentáciami a workshopmi pre žiakov a učiteľov

Prezentácie

Blok prezentácií, ktoré budú vysielané naživo („streamované“) dopoludnia, je určený primárne pre žiakov a žiačky v základných a stredných školách. Príspevky o jazykoch národnostných menšín, cudzích jazykoch či krajinách určite oslovia aj širokú verejnosť. Popoludňajší blok prezentácií zameraný na metódy, efektívny spôsob vyučovania jazykov a na príklady dobrej praxe je adresovaný učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl.

Registrácia na prezentácie nie je nutná. Celý program streamovaných prezentácií bude vysielaný naživo na stránke podujatia

 

Interaktívne workshopy

Druhá sekcia – interaktívne workshopy – má podobnú štruktúru. Dopoludňajšie workshopy sú obsahovo zamerané na učenie sa cudzích jazykov ale napríklad aj slovenského jazyka zábavnou formou a sú určené žiakom a žiačkam základných a stredných škôl. Pri každom workshope je uvedená cieľová skupina, pre ktorú je workshop určený, a v akom jazyku bude workshop prebiehať. Workshopy v popoludňajších hodinách sú určené učiteľom a učiteľkám, ktorí/é prostredníctvom nich preniknú do tajov efektívneho, inovatívneho vyučovania jazykov.

Interaktívne workshopy pre obe cieľové skupiny budú realizované cez ZOOM, majú obmedzenú kapacitu a vyžadujú si registráciu vopred. Registrácia je možná do naplnenia kapacity daného workshopu, najneskôr do utorka 28. 09. 2021 do 14:00.

Na workshopy určené pre žiakov, ak nie je uvedené inak, môže učiteľ/ka zaregistrovať aj skupinu žiakov, ktorá sa prihlási na workshop spoločne. Prihlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom týchto odkazov:

>> Prihláška na workshopy pre žiakov >> Prihláška na workshopy pre učiteľov

 

Podujatie organizuje:

Partnerské inštitúcie:

Na programe sa podieľajú: