Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.04.2020

Prieskum ukázal, že rodičia si želajú zmeny vo vzdelávaní

V Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) dnes predstavili výsledky prieskumu, ktoré reflektujú na aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahu vzdelávania. Tie začiatkom apríla predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav. Zatvorenie škôl a z toho plynúce zmeny trápia nielen pedagógov, ale aj rodičov. Aký majú rodičia postoj k aktuálnym témam vo vzdelávaní? Malo by podľa nich dôjsť k zmenám v obsahu vzdelávania? A ako vnímajú systém hodnotenia svojich detí, či ich prepadávanie? Aj na tieto otázky sa sústredil prieskum medzi rodičmi základných škôl, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút.

Ako z prieskumu vyplýva, väčšina rodičov detí navštevujúcich základné školy víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Celkovo 84 % z opýtaných, pričom viac ako pätina rodičov by preferovala pre aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 %). Po skončení koronakrízy by si slovné hodnotenie na vysvedčení v základných školách želali takmer dve tretiny rodičov (63%).

,,Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie majú v tejto situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ uviedla riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Diskusie sa rozvinuli aj pri téme zrušenia prepadávania, ktoré prišlo aj z dôvodov aktuálnych nerovných možností vzdelávania sa. Až 70 % rodičov súhlasí s návrhom MŠVVaŠ SR, že by z dôvodu koronakrízy nemali žiaci na základných školách na konci tohto školského roku prepadnúť.

Počas aktuálnej krízy veľký dôraz na encyklopedických vedomostiach intenzívne pociťujú rodičia, ktorí so svojimi deťmi riešia veľký objem zadaní a úloh. Výsledky prieskumu ukázali, že takmer tri štvrtiny (72 %) rodičov detí základných škôl súhlasí s návrhom zmien obsahu vzdelávania. Dáta hovoria, že to nevnímajú len ako aktuálny problém – 67 % z nich by súhlasilo so zmenami v obsahu aj po skončení koronakrízy.

,,Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,” vyjadrila sa expertka Komenského inštitútu Tina Gažovičová.

O nevyhnutnosti zmien vo vzdelávaní sa na Slovensku dlhodobo diskutuje, ale mnohé inovatívne riešenia, ktoré by ich podporili, ostali často len na úrovni návrhov.

„Zmena zdola je nevyhnutná, ale má svoje obmedzenia. Práve teraz máme príležitosť, aby tieto snahy boli podporené aj zásadnejšími zmenami pravidiel zo strany štátnych inštitúcií,” uzavrel Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.