Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.10.2019

Pri príležitosti 100.výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vydala Srbská pošta poštovú známku

Za účasti Štátneho pedagogického ústavu Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci si početnými podujatiami pripomenulo sté výročie svojho pôsobenia. Hlavné oslavy storočnice sa začali v pondelok 30. septembra vedeckým sympóziom, na ktorom odborníci hodnotili celé storočie činnosti školy a význam gymnázia pri zachovaní slovenskej identity. O deň neskôr sa účastníci osláv mohli oboznámiť s Pamätnicou gymnázia a novootvorenou Historickou izbou Gymnázia Jána Kollára, ktorá je zrealizovanou polstoročnou ideou mať v školskom areáli historickú izbu. Pri príležitosti stého výročia gymnázia odhalili Slováci žijúci v zahraničí sochu Jána Kollára. V Slovenskom vojvodinskom divadle sa predstavili aj divadelníci slovenského Spišského divadla hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova Boj, ktorú režijne pripravil Michal Babiak. Program vyvrcholil slávnostnou akadémiou Tak plynie čas v Slovenskom vojvodinskom divadle.

„Takéto podujatia sú nevyhnutnou súčasťou zachovávania národného povedomia Slovákov v Srbsku ale aj v iných štátoch Európy či žijúcich na iných kontinentoch. Podobne, ako je pre národné povedomie dôležité vzdelávanie sa detí Slovákov žijúcich v zahraničí v materinskom jazyku. Preto ŠPÚ aktívne podporuje vzdelávacie centrá a školy pre Slovákov v rôznych častiach Európy i zámoria. Týka sa to viacerých oblastí, či už to sú vzdelávacie štandardy alebo tvorba učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách,“ konštatoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Aktuálne úlohy sa operatívne riešia v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ a Úradu pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí, ktorá po prvý raz zasadala v Bratislave pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu v roku 2017.

 „Keďže zo strany učiteľov detí slovenských rodičov, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, je záujem aj o didaktickú pomoc, hľadáme riešenia aj pre takúto spoluprácu, napríklad v spoločnom vypracovávaní učebníc a iných didaktických pomôcok“, doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal slovenským centrám a školám v zahraničí desiatky učebníc a učebných materiálov ako aj odborných kníh pre účastníkov na zasadnutiach Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pre delegátov Stálej konferencie SR a Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zablahoželať k veľkolepému jubileu gymnáziu v Petrovci prišli aj predsedníčka Slovenskej samosprávy Slovákov v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a v mene Slovákov z Rumunska podpredseda slovenskej a českej samosprávy Pavel Hlásznik. V mene čabianskeho gymnázia odovzdala pozdrav riaditeľka Edita Pečeňová. Pri príležitosti 100.výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vydala Srbská pošta príležitostnú poštovú známku s motívom budovy školy.