Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


31.01.2022

Predstavujeme publikáciu: POMOCNÍ VYCHOVÁVATELIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Nová publikácia Štátneho pedagogického ústavu je určená predovšetkým pomocným vychovávateľom a vychovávateľkám, ale aj iným zamestnancom materských škôl. Jej cieľom je poskytnúť najmä pomocným vychovávateľom, ktorí doteraz možno nemali pedagogickú prácu a ani zatiaľ neprešli cieleným vzdelávaním, užitočné informácie pre ich prácu s deťmi.

Publikácia „Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní“ obsahuje 5 kapitol zameraných na rôzne aspekty a užitočné informácie v témach ako:

  • psychológia a pedagogika pri práci s deťmi,
  • tvorba bezpečného a prijímajúceho prostredia,
  • podpora detí so zdravotným znevýhodnením,
  • podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a jazykovo odlišného prostredia,
  • spolupráca s rodinou. 

Od 1. septembra 2021 nadobudlo účinnosť povinné predprimárne vzdelávanie pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahlo päť rokov veku. Táto zmena viedla k tomu, že do materských škôl všade na Slovensku pribudlo aj mnoho detí, ktoré môžu čeliť rôznym bariéram a doteraz materskú školu možno nenavštevovali.

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj detí s odlišným materinským jazykom spolu s inými predškolákmi v jednej triede predstavuje výzvu aj pre učiteľky či učiteľov. Na jednej strane je spoločné vzdelávanie rôznorodých detí v jednej skupine obohacujúce. Vedie k tomu, že deti sa vzájomne spoznajú aj vo svojich odlišnostiach a môžu si budovať priateľstvá, väčšiu vzájomnú citlivosť a zároveň samostatnosť. Na druhej strane môže byť vzdelávanie väčšej skupiny rôznorodých detí veľmi náročné.

Z tohto dôvodu v priebehu školského roka 2021/22 rezort školstva spúšťa pilotné overovanie pozície pomocných vychovávateľov v materských školách, ktoré je financované z prostriedkov Európskej únie cez Plán obnovy a odolnosti. Cieľom je pomôcť deťom a zamestnancom materských škôl pri realizácii povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj pilotne overiť pôsobenie pomocných vychovávateľov v praxi. Vyhodnotenie a viac informácií k výzve ministerstva školstva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/

Pomocní vychovávatelia sú noví členovia kolektívu materskej školy a svojím pôsobením pomáhajú svojim kolegom, deťom, aj ich zákonným zástupcom. Veríme, že publikácia bude pre vás podnetným čítaním.

Celú publikáciu nájdete tu: Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní