Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.05.2019

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ má za sebou prvý rok overovania

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a poslanec NRSR Karol Farkašovský dnes na tlačovej konferencii v Národnej rade SR informovali novinárov o ukončení  prvého roku overovania pilotného projektu Štátneho pedagogického ústavu Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu. Obaja sa zhodli na tom, že komunikácia je veľké, ale zvládnuteľné umenie, ktoré sa je treba učiť celý život, ale učiť sa komunikovať je potrebné už od mladého veku v školách.

Na pilotnom projekte, do ktorého sa prihlásilo viac ako 30 škôl, participovalo 130 pedagógov z desiatich škôl.

„Odborná komisia, v ktorej sú zastúpení  renomovaní pedagógovia z Karlovej univerzity v Prahe, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, profesor Mirón Zelina, výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ,  mohla vybrať pre prvú fázu realizácie projektu z kapacitných dôvodov len 10 základných a stredných  škôl. Dbali sme pritom, aby boli rovnomerne zastúpené všetky regióny Slovenska,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Základné informácie o projekte dostalo 5500 študentov v 38 slovenských mestách, keďže príprava pred pilotnou verziou trvala dva roky. Spätná väzba zisťovaná formou ankiet a dotazníkov ukázala 98- percentnú úspešnosť.

„V prvej etape pilotného testovania sme sa zameriavali najmä na prípravu pedagógov, v školskom roku 2019/2020 sa budeme zameriavať už aj na žiaka,“ doplnil Ľ. Hajduk.

Poslanec  NRSR Karol Farkašovský, ktorý stojí za myšlienkou zavedenia komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému, zdôraznil, že celospoločenským cieľom projektu je kultivovať medziľudské vzťahy nielen na úrovni pedagóg – žiak, ale aj v tom najširšom kontexte.

„Podľa ohlasov učiteľov aj žiakov, na pilotný projekt Komunikácia – cesta k úspechu by sa komunikačná výchova mala prelínať celým vyučovacím procesom a mala by mať podobu aj individuálneho predmetu,“uviedol K. Farkašovský, podľa ktorého po skončení druhej fázy pilotného projektu ŠPÚ by mal nasledovať aj legislatívny proces.