Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


29.05.2020

Metodické odporúčanie k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

Návrat žiakov nultého až piateho ročníka do základných škôl po ukončení mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie korona vírusu prináša pre školy a učiteľov ďalšie výzvy. Učitelia a ďalší pedagogickí aj odborní zamestnanci sa musia vysporiadať so zabezpečením vyučovania pre žiakov, ktorí prídu do škôl, ako aj pre tých, ktorí zostávajú doma a vzdelávajú sa naďalej dištančne. Keďže otázok, ako sa vysporiadať so špecifickými podmienkami je veľa, vytvorili sme metodické odporúčanie, v ktorom prezentujeme návody pre učiteľov a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ako pracovať so žiakmi počas júna 2020 v špecifických podmienkach jednotlivých škôl.

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav na základe množiacich sa otázok prichádzajúcich od učiteľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov škôl. Súviseli najmä s tým, ako zabezpečiť edukačný proces po obnovení vyučovania, na čo je potrebné dávať dôraz v rôznych podmienkach, ktoré sa menia od školy ku škole. Do školy totiž nastúpia žiaci, ktorí prídu z rozdielnych domácich pomerov, a teda aj s rozdielnou úrovňou vedomostí a zručností, niektorí s možnosťou prístupu na internet, iní zasa nie. Učitelia budú musieť riešiť aj ďalšiu špecifickú situáciu, keď sa v triede zídu žiaci z viacerých ročníkov.

Materiál, ktorý predkladáme, má preto charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole.

Metodické odporúčanie