Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.09.2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk hovoril s veľvyslancom SR a riaditeľkou slovenskej školy a škôlky pri SKM v Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži Alžbete de la Bouvrie. Na otvorení nového školského roka 2020-2021ocenil úspešnú a obetavú prácu pri vzdelávaní detí slovenských krajanov vo Francúzsku aj tímu učiteľov, pracovníkov školy a rektora SKM v Paríži Imricha Tótha. Prisľúbil tiež, že okrem šlabikárov, ktoré osobne priniesol, budú škole a škôlke PETIT SLAVIK doručené v najbližšom čase zásielky ďalších učebníc formou diplomatickej pošty.

„Vidíme, že v Európe dochádza v súčasnosti k dôležitému procesu repatriácie. Slovenská republika má záujem vzdelávať deti krajanov žijúcich v zahraničí, pretože veríme, že raz sa na Slovensko vrátia a s kvalitnou znalosťou materinského jazyka sa určite ľahko ukotvia v spoločnosti i na pracovnom trhu,“ povedal riaditeľ ŠPÚ vo svojom príhovore.

Po slávnostnom otvorení nového školského roka si riaditeľ ŠPÚ pozrel, ako sa v triedach školy a škôlky učia nielen slovenské deti rôznych vekových kategórií, ale aj ich francúzski otcovia. Tí intenzívne pomáhajú svojim slovenským manželkám, z ktorých viaceré ako vyštudované učiteľky v škole vyučujú, aby slovenská škola fungovala bez problémov na prospech všetkých detí so slovenským materinským jazykom.

V diskusii sa rodičia zaujímali najmä o budúcnosť prestupových jazykových skúšok, ktoré ich deti musia každoročne absolvovať na Slovensku, ak sú zapísané aj do škôl na Slovensku. Učiteľky v slovenskej škole v Paríži tiež zaujímalo, či môžu v blízkej budúcnosti očakávať finančnú alebo personálnu podporu zo strany SR pri vzdelávaní detí so slovenským materinským jazykom, ktorí žijú v západnej Európe a zámorí. Na tieto rodiny emigrantov zo Slovenska sa totiž ešte stále vzťahujú iné pravidlá a zákony ako na tých Slovákov, ktorí žijú na Dolnej zemi v Srbsku, Rumunsku a Maďarsku.

O ďalšej budúcnosti vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí a posilnení ich podpory zo strany materskej krajiny rokoval riaditeľ ŠPÚ aj na pracovnom stretnutí s veľvyslancom SR vo Francúzskej republike Igorom Slobodníkom. Veľvyslanec ho okrem iného informoval aj o tom, že už o niekoľko mesiacov pribudne vo Francúzsku druhé centrum Slovákov žijúcich vo Francúzsku.

„Aj vzhľadom na stále rastúci počet Slovákov žijúcich v západnej Európe sme dospeli k názoru, že slovenská legislatíva by sa mala priblížiť k modelu Českej školy bez hraníc, aby slovenské deti, ktoré sú s rodičmi v zahraničí, dostali čo najlepšie vzdelanie bez rôznych administratívnych prekážok,“ povedal riaditeľ ŠPÚ.

Jednou z úloh, na ktorej už pracuje rezort školstva, je zabezpečenie lektorov, ktorí budú priamo v krajinách západnej Európy realizovať rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a pôsobiť podľa obdobných pravidiel, aké platia v slovenských školách na Dolnej zemi.

„Keďže však ide o dosť zdĺhavý proces, s veľvyslancom sme sa zhodli na tom, že zatiaľ, kým sa táto vízia naplní, pomôže aj to, ak štát určí na Slovensku školu, kde  budú môcť robiť rozdielové skúšky všetky deti, ktoré majú o to záujem. Takisto, kým sa vyrieši otázka lektorov, v Slovenských vzdelávacích centrách a školáchy by mohol fungovať systém finančného ohodnotenia pedagógov z radov rodičov slovenských detí, ktorí v krajinách EÚ žijú,“ uzavrel Ľ. Hajduk.