Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.09.2018

ŠPÚ rozbehol pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu

Štátny pedagogický ústav rozbehol v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Do spolupráce na projekte, ktorý bude od októbra prebiehať formou tréningov učiteľov, sa prihlásila tridsiatka základných a stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

„Odborná komisia vybrala deväť z prihlásených škôl zo všetkých krajov Slovenska. S riaditeľmi Základnej školy Jána Zemana z Novej Bane a Strednej odbornej školy elektrotechnickej z Liptovského Hrádku sme sa už aj dohodli na termíne realizácie prvého okruhu tréningov prezentačno-komunikačných zručností pre učiteľov. Uskutočnia sa na prelome októbra a novembra tohto roka,“  uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Pilotný projekt k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému bude zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií. 
Projekt komunikačnej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania vznikal pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu. Pracovala na ňom odborná prípravná skupina. Projekt výučby komunikácie sleduje viaceré základné ciele. V prvom rade rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. 
„Sme presvedčení, že posilnenie týchto kompetencií učiteľov aj žiakov bude viesť v  konečnom dôsledku aj k zvýšeniu šance pre mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, sa naučia nielen správne ale najmä efektívne komunikovať,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Pilotný projekt je naplánovaný na 12 mesiacov. Realizácia výučby v rámci pilotného projektu bude prebiehať formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach - komunikačných, prezentačných a mediálnych.