Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.05.2019

Na oslavách 60.výročia základnej školy v obci Župkov bol ocenený aj riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk

Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v Spoločenskom dome Župkov ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali a alebo podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov v tejto, dnes už šesťdesiatročnej škole v stredoslovenskej obci neďaleko Žarnovice. Medzi ocenenými boli bývalí i súčasní učitelia, bývalí riaditelia, ale aj terajšia riaditeľka školy  Iveta Tomášová a riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Na tomto, ako povedal starosta Ján Tomáš „pre obec vzácnom sviatku“,  nechýbali ani zástupcovia rezortu školstva, susedných miestnych samospráv a organizácií, ktoré úzko so školou spolupracujú, ale ani zástupcovia družobného mesta Báčsky Petrovec v Srbsku.

Vo svojom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vyzdvihol európske smerovanie a súčasne výchovu k zdravému vlastenectvu, ktoré sú dôležité pre rozvoj školského prostredia i samotných detí.

„Návšteva obce Župkov, skvelý umelecký program v podaní žiakov základnej školy a materskej školy, výsledky žiakov v umeleckých a športových súťažiach, realizácia domácich i európskych projektov zameraných na rozvoj školy len utvrdili v presvedčení, že aj obecné školy vedia vytvoriť veľmi dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich detí v duchu európskeho a zároveň vlasteneckého cítenia,“ uviedol Ľudovít Hajduk. 

Na slávnostnej akadémii na počesť 60.výročia od otvorenia novej budovy školy v Župkove si domáci i hostia spomenuli aj na svojich bývalých žiakov, z ktorých mnohí robia dobré meno škole doma i vo svete výsledkami svojej práce či umeleckých schopností.

Obec Župkov s približne 860 obyvateľmi, ktorá je typická roztrateným osídlením kopanicového typu, leží v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji.  Základnú školu s materskou školou, okrem detí z miestnej obce, navštevujú aj žiaci zo susedného Kľaku, Ostrého Grúňa a ďalších obcí v regióne Gron.   

Obec Župkov sa spolu s priľahlými lazmi rozkladá v Kľakovskej doline na úpätí pohoria Vtáčnik. Neďaleko miestnej kopanice Pod Angletovcami sa nachádza unikátne nálezisko vzácneho minerálu tetradymitu.