Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


17.02.2020

Medzinárodná konferencia Dni Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil na pozvanie riaditeľa Pavla Michala Základnú školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Na pracovnom stretnutí organizátorov a spolurealizátorov prevzal záštitu nad medzinárodnou konferenciou venovanou významnému astronómovi, fyzikovi, matematikovi a jezuitskému kňazovi Maximiliánovi Hellovi. Konferencia s názvom Dni Maximiliána Hella, ktorá je spolufinancovaná z prostriedkov grantov EHP a Nórska, Banskobystrického samosprávneho kraja a Sokoliarskej skupiny sv. Bavona, sa uskutoční pri príležitosti 300. výročia narodenia slovenského vedca  v jeho rodnej obci Štiavnické Bane 13.-14. mája 2020. Podujatie organizuje obec Štiavnické Bane v spolupráci s tamojšou Základnou školou Maximiliána Hella a Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

"Aj keď Maximilián Hell patrí k významným slovenským rodákom a výnimočným osobnostiam našej histórie  i svetovej vedy, verejnosť o ňom veľa nevie. Zaslúži si podľa mňa oveľa viac našej pozornosti a som veľmi rád, že práve táto medzinárodná konferencia sa realizuje pod záštitou najstaršieho vedecko-výskumného pracoviska v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku,“ ocenil realizáciu konferencie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V bloku odborných prednášok na konferencii vystúpia odborníci z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, zástupcovia spolkov astronómov z Maďarska a Nórska ako aj zástupcovia jezuitských rádov zo Slovenska a USA. Súčasťou medzinárodného podujatia je výtvarná súťaž pre základné školy Hellove hviezdy, v ktorej chcú jej organizátori pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Vyhodnotenie súťaže, spolu s odovzdávaním cien, sa uskutoční  priamo na konferencii v kinosále Hviezda v obci Štiavnické Bane. V programe konferencie je pre jej účastníkov pripravená aj prehliadka múzea Maximiliána Hella v bašte Štiavnické Bane a prehliadka Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.  

Význam podujatia podčiarkne prezentácia striebornej zberateľskej euromince a poštovej známky, ktoré vydali pri príležitosti 300.výročia narodenia Maximiliána Hella Národná banka Slovenska a Slovenská pošta. Starosta obce Štiavnické Bane má pre účastníkov konferencie pripravený Pamätný list.

Spoluorganizátor podujatia, Základná škola Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, je prvou základnou školou na Slovensku, v ktorej sa povinne vyučuje predmet Sokoliarstvo. V areáli školy sa nachádza Náučný park AVES, ktorého súčasťou je talianska, francúzska, japonská a bylinková záhrada, horská skalka, ako aj netradičná, prvá vertikálna exteriérová záhrada na Slovensku a exkluzívna tropická záhrada. Záhrady sú súčasťou systému na hospodárenie s dažďovou vodou a zároveň sa využívajú na informovanie verejnosti o klimatických zmenách a o opatreniach na ich zmiernenie. Súčasťou náučného parku AVES je aj sokoliarsky areál s pernatými dravcami a sovami, akváriá tropickej rieky a jazier Malawi a Tanganika, viváriá s leguánom zeleným, kajmanom okuliarnatým a areálom pre exotické vtáctvo.

Každodenný kontakt žiakov s prírodou vrátane rôznych živočíchov, o ktoré sa starajú, im umožňuje intenzívne vnímať problematiku ochrany prírody a klimatických zmien a samých seba chápať ako súčasť prírody. Žiaci školy dobrovoľne sprevádzajú areálom školy počas školského roka aj prázdnin 10 000 – 12 000 návštevníkov ročne, čím zvyšujú povedomie verejnosti o danej problematike.

„Na Slovensku aj v zahraničí patrí táto škola k lídrom vo vzdelávaní v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou, o čom svedčia početné zahraničné návštevy v tejto škole, ako aj projekty prezentované v zahraničí. Zameriava sa na význam a ochranu životného prostredia, predovšetkým na hospodárenie s dažďovou vodou, ochranu dravcov a sov a ochranu tropických pralesov. Takisto poukazuje na  kultúrne dedičstvo, ktorým je nepochybne aj sokoliarstvo. Aktívna spolupráca s partnerskými školami na Slovensku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Nórsku ju bezosporu radí medzi najaktívnejšie základné školy na Slovensku,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.