Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


03.02.2019

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

V dňoch 28.- 29. januára a 6.- 7. februára 2019 prebiehal v Štátnom pedagogickom ústave aktualizačné kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní. Desiatky učiteliek materských škôl sa oboznámilo s témami technického zamerania a s možnosťami ich implementácie do výchovno-vzdelávacej činnosti  v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V dňoch 30. – 31. januára sa uskutočnilo vzdelávanie aj v Poprade s rovnakým vzdelávacím obsahom pre kraje východného Slovenska.

Frekventanti sa v najbližších mesiacoch budú stretávať v menších skupinách a absolvujú praktickú časť v regiónoch:

o             Školiace stredisko Poprad – Košický kraj a Prešovský kraj

o             Školiace stredisko Lučenec – Banskobystrický kraj

o             Školiace stredisko Trnava – Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj

o             Školiace stredisko Prievidza – Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Vzdelávanie, realizované prezenčnou formou v celkovom počte 40 hodín, pozostáva z 10 hodín v teoretickej časti a z 30 hodín v praktickej časti. Po úspešnom ukončení vzdelávania bude absolventom priznaných 10 kreditov.

„Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania je prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktoré sa viažu na témy z oblasti techniky v rámci vybraného obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Kontinuálne vzdelávanie sa realizuje v spolupráci s českými lektormi a slovenskými učiteľkami, ktorí spolu s ŠPÚ participujú v projekte pod názvom „Technická škôlka“ od roka 2017.