Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.03.2020

Informácia o prístupe k metodickej príručke pre žiakov s mentálnym postihnutím

Dovoľujeme si vás informovať, že na požiadanie vám pošleme metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka. Kontaktná mailová adresa: silvia.senanova@statpedu.sk Štátny pedagogický ústav