Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.12.2019

Implementácia modelu CAF v Štátnom pedagogickom ústave prebieha úspešne

Štátny pedagogický ústav dostal v týchto dňoch oficiálnu Správu z posúdenia implementácie modelu CAF na mieste od externých posudzovateľov, ktorá je súčasťou Akčného plánu zlepšovania riadenia organizácie. Bodové ohodnotenie, ktoré ŠPÚ získal za samohodnotiacu správu, odborníci považujú za vynikajúci výsledok.

„Môžeme teda konštatovať, že v súčinnosti s plánom implementácie Štátny pedagogický ústav úspešne zvládol prvé dve fázy implementácie modelu CAF. Prebehla príprava implementácie modelu CAF a takisto celý proces samohodnotenia organizácie v jednotlivých kritériách, ktoré boli zamerané na vodcovstvo, stratégiu a plánovanie úradu, zamestnancov, partnerstvá a zdroje, procesy a kritériá zamerané na výsledky, výsledky orientované na občana – zákazníka, výsledky vo vzťahu k zamestnancom a na výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti ako kľúčovým výsledkom výkonnosti. Ešte však nie sme na konci procesu modernizácie riadenia a manažovania našej inštitúcie. Vstupujeme do fázy zlepšovania, ktorá by nás mala posunúť o výrazný krok dopredu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po oficiálnom oznámení výsledkov procesu samohodnotenia najstaršej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti školstva na Slovensku.

Do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje ÚNMS SR s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy, sa ŠPÚ prihlásil začiatkom tohto roka. Proces prípravy implementácie sa začal v máji tohto roka vymenovaním pracovnej skupiny, vlastného CAF tímu. CAf tím ŠPÚ tvorí 11 členov, zamestnancov z rôznych oddelení ŠPÚ vrátane riaditeľa a námestníkov inštitúcie. Samohodnotiacu správu vypracovali členovia CAF tímu do konca septembra. Začiatkom októbra prešla správa procesom posudzovania v internom prostredí. Prvé dve fázy realizácie národného projektu, ktoré sa začali vstupnými školeniami odborníka zabezpečeného Úradom metrológie, normalizácie a skúšobníctva (ÚNMS) SR, ukončilo posúdenie samohodnotenia troma externými posudzovateľmi priamo v Štátnom pedagogickom ústave 21. novembra 2019. Atmosféra samotného posúdenia bola veľmi profesionálna, všetky otázky externých posudzovateľov aj členov CAF tímu si zúčastnení vydiskutovali a zodpovedali.

Do procesu implementácie modelu CAF sa podarilo zapojiť všetkých zamestnancov, ktorí si mali možnosť preštudovať samohodnotiacu správu a navrhnúť námet na zlepšenie vzhľadom na potreby ŠPÚ. Jednotlivé návrhy a nápady bude vedenie inštitúcie následne zvažovať a aplikovať pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania ako ďalšieho dôležitého kroku v projekte.

V súčasnosti ŠPÚ prechádza do tretej fázy – procesu zlepšovania. Realizáciu národného projektu CAF ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu, ktorá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Príloha: Výber z hodnotenia samohodnotiacej správy ŠPÚ v rámci implementácie modelu CAF