Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


30.01.2020

Implementácia modelu CAF v ŠPÚ pokračuje tvorbou Akčného plánu zlepšovania

Po tom, čo Štátny pedagogický ústav dostal oficiálnu Správu z posúdenia implementácie modelu CAF na mieste od externých posudzovateľov a bodové ohodnotenie výkonov riadenia a manažovania inštitúcie, začal s prípravou tretej fázy, ktorou je Akčný plán zlepšovania riadenia organizácie.

„Bodové ohodnotenie, ktoré ŠPÚ získal za samohodnotiacu správu, odborníci považujú za vynikajúci výsledok. Môžeme teda konštatovať, že v súčinnosti s plánom implementácie Štátny pedagogický ústav úspešne zvládol prvé dve fázy implementácie modelu CAF,“ uviedol na pracovnom stretnutí s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom jeden z hodnotiteľov modelu CAF Ján Čupka.

Po príprave implementácie modelu CAF a procesu samohodnotenia organizácie v jednotlivých kritériách nastupuje sumarizácia návrhov na zlepšenie riadenia a manažovania ŠPÚ. Po ich vyhodnotení sa rozhodne, ktoré z nich sú najviac potrebné a v súčasnosti aj zrealizovateľné, aby efektívne prispeli k procesu modernizácie riadenia a manažovania ŠPÚ.

„Naša inštitúcia je zatiaľ jediná, ktorá sa v rezorte školstva SR zapojila do modernizačného procesu riadenia podľa medzinárodne uznávaného Modelu CAF. Do fázy zlepšovania sme vstúpili s jasnou víziou, ktorou je ešte efektívnejšie riadenie a komunikácia,“  skonštatoval na rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje ÚNMS SR s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy, sa ŠPÚ prihlásil začiatkom minulého roka. Proces prípravy implementácie sa začal v máji 2019 vymenovaním pracovnej skupiny, CAF tímu. 11-členný CAF tím tvorí 11 členov, zamestnancov v rôznych funkciách a z rôznych oddelení ŠPÚ vrátane riaditeľa a námestníkov inštitúcie.

Prvé dve fázy realizácie národného projektu ukončilo posúdenie samohodnotenia troma externými posudzovateľmi priamo v Štátnom pedagogickom ústave 21. novembra 2019. V rámci implementácie modelu CAF mohli prísť zamestnanci ŠPÚ s návrhmi na zlepšenie fungovania ŠPÚ. Tie budú využité pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania v súčasnej tretej fáze projektu.

Národný projekt CAF ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu 30.júna.