Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


07.02.2019

High-level Konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE aj za účasti ŠPÚ

V Bratislave sa konala 5.- 6. februára dvojdňová konferencia v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Medzi delegátmi podujatia, ktoré je organizované v konzultácii s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), sú aj zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu. Konferencia je zameraná na konkrétne oblasti zodpovednosti štátov, inštitúcií a jednotlivcov v boji proti antisemitizmu v priestore OBSE, pričom nadväzuje na niekoľkoročný projekt, financovaný najmä DE od roku 2016, s názvom „Turning Words into Action to Address Anti-Semitism”, ktorého cieľom je najmä podpora rozvoja vzdelávacích prostriedkov týkajúcich sa podpory tolerancie a boja proti antisemitizmu.

„ŠPÚ je spoluzodpovedný za to, aby sa školstvo na Slovensku rozvíjalo podľa demokratických princípov, tolerancie a rovnakej šance pre všetkých. Táto konferencia prichádza s témou, ktorá v posledných 15 rokoch v Európe rezonuje oveľa výraznejšie, ako predtým, preto si zaslúži našu pozornosť, aby sa perzekúcie obyvateľov zraniteľných komunít neopakovali,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Odborná časť konferencie pozostáva z konzekutívnych blokov podľa oblastí konkrétnych aktivít a výstupov OBSE/ODIHR, medzi ktoré patrí bezpečnosť židovských komunít, vzdelávanie a podpora iniciatív na pripomínanie holokaustu, úloha médií a sociálnych médií, spolupráca s občianskou spoločnosťou a budovanie koalícií na podporu rozvoja pokojného spolunažívania komunít.

Na konferencii vystúpil okrem ministra zahraničných vecí hostiteľskej krajiny Miroslava Lajčáka, generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, zástupcovia členských krajín OBSE, významní predstavitelia židovskej komunity z viacerých krajín a odborníci na antisemitizmus. Diskutujú napríklad o rôznych prístupoch v boji proti antisemitizmu a úlohe a zodpovednosti sociálnych sietí v tomto procese.