Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


24.08.2022

Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 vám dávame do pozornosti pripravované aktivity:

PODUJATIA

Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2022, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML). Školy a organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECML:

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

Európsky deň jazykov 2022 on-line - Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú Európsky deň jazykov 2022 on-line, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022. Cieľom podujatia je ponúknuť žiakom a učiteľom zaujímavé a podnetné on-line webináre venované učeniu sa jazykov, ktoré sa dotýkajú života našej krajiny a jej ľudí, či už ako cudzie alebo materinské jazyky, jazyky národnostných menšín, prípadne jazyk posunkový. V dopoludňajších hodinách sa učitelia a žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program podujatia bude zverejnený v druhej polovici septembra na stránkach:

www.nivam.sk 

https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk.

SÚŤAŽE

Tričko Európsky deň jazykov 2023 - Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2022. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Najinovatívnejšie podujatie k Európskemu dňu jazykov 2022 - Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje súťaž pre všetkých organizátorov Európskeho dňa jazykov o  najinovatívnejšie podujatie roka. Hlasovanie je realizované od 20. septembra 2022 do 20. októbra 2022. Bližšie informácie sú dostupné na: 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

 INFORMAČNÉ MATERIÁLY

Leták Európsky deň jazykov

Informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie, infografiky, jazykové hry a rôzne iniciatívy sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: 

http://edl.ecml.at/.

Príručka jazykových výziev v rôznych svetových jazykoch vrátane slovenského je dostupná na webovom sídle ECML i ako aplikácia. Výzvy a kvízy obsiahnuté v aplikácii povzbudzujú žiakov, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie alebo získanie ďalších informácií o jazyku mimo kontextu triedy. Môžu súťažiť s kamarátmi v dosahovaní výziev, identifikácii krajín a jazykov a plnení kvízov.

PDF formát: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Aplikácia: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallengeapp/tabid/3225/Default.aspx

Brožúra Cesta naprieč európskymi jazykmi sprevádza Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, ktorými sa hovorí na celom kontinente. Ponúka pohľad na mnohé a rozmanité jazyky, zvyky a kultúry existujúce v Európe. Cieľom tejto brožúry je povzbudiť deti, aby si už od útleho veku uvedomovali a rozvíjali záujem o jazyky. Brožúra je k dispozícii vo viacerých jazykoch vrátane slovenského. Spolu s nahrávkami, nálepkami a informáciami pre učiteľa je dostupná na: 

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx

Národná koordinátorka: PhDr. Denisa Ďuranová  - denisa.duranova@statpedu.sk

#EDL2022 #EDLtonguetwisters #EDLjokes