Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


12.06.2020

Dodatok č.6 k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 26.5.2020 pod číslom 2020/10884:1-C1620 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy“ s účinnosťou od 1. septembra 2020.

Dodatok č. 6

Všetky tri dodatky (č.4, č.5 a č.6) k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2020 nájdete na stránke

https://www.minedu.sk/dodatky-k-svp-pre-zs-s-vyucovacim-jazykom-narodnostnej-mensiny-a-zs-s-vyucovanim-jazyka-narodnostnej-mensiny/