Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.06.2020

Záznam diskusie ŠPÚ o spôsobe hodnotenia a uzatvárania školského roka 2019/2020

V piatok 12.júna sa uskutočnila na facebooku Učíme na diaľku online diskusia s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavou Hapalovou a externou poradkyňou ŠPÚ Petrou Fridrichovou.

Hlavnou témou diskusie ŠPÚ, v ktorej dominovali odpovede na vaše otázky, bolo hodnotenie žiakov na konci školského roka 2019/2020. Dôraz na túto tému vyplynul z mimoriadnej situácie, v ktorej sa žiaci, učitelia aj rodičia ocitli, keď boli v druhej polovici školského roka školy zatvorené a učilo sa na diaľku. V tejto situácii bolo nevyhnutné hľadať a využívať iný spôsob výučby aj hodnotenia žiakov, než na aký sme boli zvyknutí doposiaľ. 

Odpovede na mnohé z vašich otázok nájdete v zázname live streem diskusie na https://www.youtube.com/watch?v=Ki0mJa_l4Ro&fbclid=IwAR34mwKnpen2nNBijI4JeDHSd5aQxlP7LzVJ4vIDr7owf_auuKcDIcTVRCA

Vaše otázky, na ktoré ste odpovede v online diskusii nedostali pre krátkosť času, alebo ich napíšete na info@ucimenadialku.sk, zosumarizujeme a zverejníme na portáli Učíme na diaľku. 
 

Dátum diskusie: piatok 12.6.2020
Čas: 14:00 - 15:00 
Diskutovali: Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Petra Fridrichová, externá poradkyňa riaditeľky ŠPÚ 
Moderovala: Janka Balážová