Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


31.10.2019

Pod záštitou ŠPÚ sa v poľskom Krakove konalo kultúrne podujatie o pokladoch folklóru a sakrálnych stavbách na Slovensku  

Obyvatelia i návštevníci Krakova si tak aj vďaka Štátnemu pedagogickému ústavu mohli pozrieť vystúpenie detských súborov zo Slovenska spojené s výstavou obrazov a ilustrácií kníh. Súčasťou kultúrneho programu s názvom „Poklady folklóru, ilustrácie rozprávkovej knihy Šťastná ježibaba a kníh o sakrálnych stavbách slovenských obcí,“ bol koncert talentovaných žiakov, ich rodičov a pedagógov zo slovenských škôl v Krakove.

Pod vedením svojich pedagógov na koncerte účinkovali žiaci zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Poltári, z Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca v Bardejove, ZUŠ v Giraltovciach, zo Základnej školy s materskou školou v Podolínci v Poltári, z Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca v Bardejove, ZUŠ v Giraltovciach, zo Základnej školy s materskou školou v Podolínci a zo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, ktorá je hlavným odborným garantom tohto projektu.  Prvýkrát vystúpili na koncerte aj rodičia žiakov zo základných umeleckých škôl z Košického kraja, ktorí si vytvorili Dychový súbor Hornád v Trstenom pri Hornáde.

„Rodičovské združenia pri školách a školských zariadeniach sa do Európskeho dňa rodičov a škôl zapájajú s cieľom prezentovať rodičov, žiakov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov a ďalšie subjekty ako partnerov výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Vzhľadom na to, že hudba, tanec i výtvarné umenie je univerzálnym jazykom a nepotrebuje tlmočníka, dáva  medzinárodná spolupráca medzi talentovanou mládežou v Európe priestor k utužovaniu priateľstiev aj prostredníctvom umenia,“ zdôvodnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk opodstatnenosť záštity najstaršej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti školstva a vedy na Slovensku nad kultúrnym podujatím v Krakove.

Podujatie v Krakove, ktoré je súčasťou projektu 13. Európskeho dňa rodičov a škôl s príznačným názvom Dni umenia dvoch národov, bolo výsledkom spolupráce Slovenskej rady rodičovských združení, Generálneho konzulátom v Krakove, Úradu pre Slovákov žijúcich  v zahraničí v Bratislave, Spolku Slovákov žijúcich v Poľsku so sídlom v Krakove a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.