Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.11.2017

Na konferencii v Nitre, organizovanej v spolupráci s ŠPÚ, dominovalo kritické a tvorivé myslenie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied, Filozofickou fakultou a Štátnym pedagogickým ústavom zorganizovali pod záštitou rektora Ľubomíra Zelenického, dekanov fakúlt a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka medzinárodnú vedeckú konferenciu INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK PRAXE, kde dominovala problematika rozvíjania kritického a tvorivého myslenia.

„Konferencia vytvorila priestor pre vedeckú diskusiu didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných, jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia a stratégiách ich rozvíjania v edukačnom procese, čo je v dnešnej dobe jedna z veľmi aktuálnych a otvorených tém,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

V rámci vedeckého programu vystúpili viaceré významné osobnosti pedagogických vied. V rámci sekcie Inovatívne trendy v odborovej didaktike materinského jazyka a cudzích jazykov  prezentoval príspevok Teaching French as a foreign language online: towards a task scenario Arnaud Segretain, výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ.

Mimoriadnemu záujmu sa tešili umelecky orientované workshopy: Využitie divadla fórum vo výchovno-vzdelávacom procese, Priamy a nepriamy rozvoj tvorivosti výtvarnou tvorbou a výtvarný worshop Interaktivita. Bohatú paletu ponuky workshopov rozšíril Štátny pedagogický ústav.  Zaujímavú diskusiu otvoril workshop na tému Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy, ktorý viedla výskumná a vývojová zamestnankyňa ŠPÚ Monika Reiterová. Aktívne sa ho zúčastnilo 42 učiteľov a študentov učiteľského smeru.

Okrem vedeckého programu ponúkla konferencia účastníkom aj umelecké zážitky prostredníctvom komentovanej prehliadky didaktickej výstavy študentských prác Variabilita, interdisciplinarita, interaktivita, výstavy prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre pod názvom Digitálne média vo výtvarnej edukácii a formou divadelného predstavenia Kabaret v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ktoré venuje pozornosť stratégiám rozvíjania kritického myslenia v hudobno-dramatickej tvorbe.

Foto: Branislav Ziman