Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


27.04.2021

Metodická príručka pre výučbu a vzdelávanie v holokauste

Štátny pedagogický ústav informuje, že bol aj za jeho spolupráce dokončený slovenský preklad publikácie (metodickej príručky): Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste (IHRA).

Daný metodický materiál je širokospektrálne využiteľný pedagógmi základných a stredných škôl, ako aj inými aktérmi výchovy a vzdelávania pôsobiacimi v mimoškolskom prostredí. Obsahuje početné inšpirácie, ako efektívne pristúpiť k uchopeniu tematiky holokaustu tak, aby sa predchádzalo konšpiračným názorom a budovali sa u žiakov i celkovo občanov objektívne postoje k tejto smutnej a mimoriadne citlivej epizóde dejín, a to aj z pohľadu Slovenskej republiky. Pomáha tak rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré nesporne patrí aj budovanie kritického myslenia s cieľom sprostredkovať overiteľné fakty a formovať udržateľnú demokratickú spoločnosť.

Štátny pedagogický ústav preto odporúča využitie tohto materiálu v edukačnej praxi. Je zverejnený a voľne dostupný na webovej stránke IHRA (Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu): Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste.pdf (holocaustremembrance.com)