Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.03.2020

Informácia k príprave 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, Vás chceme informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, ktoré sa malo konať 21. mája 2020 v Nových Zámkoch, sa odkladá na neurčito. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti so zmenou spoluusporiadateľa a súčasne sponzora súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo 13.marca 2020 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Dodatok bol vypracovaný v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach.

Dodatok je zverejnený na webovom sídle minedu.sk v časti Regionálne školstvo/súťaže detí a žiakov a tiež na webovom sídle ŠPÚ v časti Dokumenty na stiahnutie/Súťaže/Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.

https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-ziakov-zakladnych-skol-a-zakladnych-umeleckych-skol-s-ucinnostou-od-112018/

http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/