Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


17.09.2018

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Bližšie informácie, rady pre organizátorov podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch vrátane slovenského jazyka na webovom sídle  Európskeho centra pre moderné jazyky, inštitúcie Rady Európy: http://edl.ecml.at/.

Organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky, ktoré poskytuje prehľad rôznych aktivít k Európskemu dňu jazykov z celého sveta:

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

Európske centrum pre moderné jazyky zároveň vyhlasuje súťaž Tričko Európskeho dňa jazykov 2019, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2018. Bližšie informácie o zapojení sa do súťaže sú dostupné na: 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx

Národná koordinátorka:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk