Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.03.2018

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

K jednotlivým vyučovacím predmetom sme vybrali ciele, obsahové a výkonové štandardy vzťahujúce sa k environmentálnym témam. Vzhľadom na rozsah témy, neuvádzame pri každom vyučovacom predmete obsahové štandardy (pojmy, ktorých význam majú žiaci ovládať).

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu