Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


22.11.2017

Do ŠPÚ pricestovala delegácia z Rumunského sociálneho rozvojového fondu

Námestník riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Jozef Facuna privítal na pôde ŠPÚ delegáciu z Rumunského sociálneho rozvojového fondu. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola výmena praktických skúseností z implementácie projektov na programovej úrovni a na úrovni priamych prijímateľov projektov. Okrem výmeny praktických projektových skúsenosti bolo predmetom diskusie vzdelávanie Rómov na Slovensku a v Rumunsku.

"Spolu s odborníkmi z Rumunska - Raculom Finarom, Cristinou Paraipan, Claudiou Mandea, Ioanou Guguci a Cristianom Chiriacom a zástupkyňami Úradu vlády SR z Odboru grantov EHP a Nórska Barborou Gonzáles a Beatrix Černou sme sa zhodli v tom, že obe krajiny zápasia s podobnými problémami. Najviac skloňovaná téma bola inklúzia v školách, kultúrna identita žiakov z rómskych komunít, budovanie integrovaných vzdelávacích a komunitných centier, rozvíjanie medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce,“ uviedol námestník riaditeľa ŠPÚ J.Facuna.

Zástupcovia ŠPÚ informovali delegáciu z Rumunska o vzdelávacom systéme na Slovensku a predstavili im tiež ukončený úspešný preddefinovaný projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Súčasťou prezentácie boli aj ďalšie rozvojové aktivity v tejto oblasti v rámci čerpania pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021. Účastníci stretnutia privítali spoluprácu v nových medzinárodných projektoch.

Súčasťou programu návštevy delegácie z Rumunska je pracovné stretnutie s riaditeľkou Súkromnej základnej školy s materskou školou a Súkromného gymnázia v Kremnici.