Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.05.2019

Deti z klubu akrobatického rock and rollu ďakujú za možnosť vystúpiť na konferencii ŠPÚ

Deti z klubu akrobatického rock and rollu v Bratislave sa listom poďakovali riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi  za možnosť prezentovať sa na medzinárodnej konferencii „Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy“, ktorá sa konala 6.-7.mája 2019 v Bratislave. Deti zároveň ďakujú všetkým učiteľom cudzích jazykov v slovenských školách, ktorí sa dennodenne snažia, aby ich žiaci v učení napredovali a jazyky sa radi učili.

„Veľmi ma potešil list od detí z klubu akrobatického rock and rollu, pretože my sme tu preto, aby sme našim učiteľom a našim žiakom pomáhali v akomkoľvek ohľade, najmä pokiaľ ide o výchovný a vzdelávací proces. Deťom z klubu akrobatického rock and rollu v Bratislave želám veľa úspechov, energie a pozitívneho nastavenia v škole aj v športe,“  reagoval na list riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na konferencii „Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy“ sa odborníci a učitelia pre cudzie jazyky stretli nielen so zmenami a novými trendami vo vyučovaní cudzích jazykov, ale aj so šikovnými žiakmi z našich škôl. Konferencie, ktorú usporiadal Štátny pedagogický ústav v spolupráci s MŠVVaŠ SR a podporou Veľvyslanectva spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku sa zúčastnilo viac ako 180 učiteľov. Po vystúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, veľvyslancov Nemecka, Francúzska a Írska v Slovenskej republike, zástupcov VW Slovakia, Orange Slovakia a mnohých odborníkov z oblasti jazykového vzdelávania, vystúpili aj deti zo športového klubu akrobatického rock and rollu RRC Hydrorock Bratislava. V cudzích jazykoch, ktoré sa v škole učia porozprávali, prečo sa učia cudzie jazyky a na čo sa im v živote zídu. Následne vystúpili so svojimi zostavami a zožali potlesk nielen za svoj športový výkon, ale aj za perfektné odpovede.

Športový klub RRC Hydrorock už 28 rokov pod vedením trénera Stanislava Kočiša vychováva úspešných mladých športovcov, ktorí zbierajú medaily na slovenských, európskych aj svetových súťažiach. Doposiaľ získali 9 titulov majstrov sveta, 5 titulov majstrov Európy, 9 víťazstiev v svetovom a európskom pohári, 38 strieborných a bronzových medailí na MS, ME, SP, EP, 54 titulov majstrov Slovenska a 87 strieborných a bronzových medailí z majstrovstiev Slovenska.

List s poďakovaním detí z klubu RRC Hydrorock