Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.10.2019

3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

V dňoch 3. – 4. októbra 2019 sa v Gymnáziu Kuressaare v Estónsku koná  3. nadnárodné stretnutie medzinárodného tímu projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktorý bol schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839 v rámci grantovej schémy Erasmus+. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sú všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte. Slovenskú republiku zastupuje Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna. Maďarsko má v projekte zastúpenú Panónsku univerzitu vo Veszpréme, Univerzitu Esterházy Károly z Budapešti, Gymnázium Bela I zo Szekszardu, Rumunsko Lýceum Teoretic Teglas Gabor, Deva, Estónsko Gymnázium v Kuressaare.

Hlavným cieľom pracovného stretnutia je vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Konkrétne ide o zbierku príkladov dobrej praxe, vzdelávací program pre učiteľov a  študijný materiál zameraný na tri oblasti - kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa ako aj vzdelávanie učiteľov stredných škôl, ktoré realizovali v jednotlivých krajinách multiplikátori vyškolení na intenzívnom tréningu v Bratislave.  

„Cieľom projektu LELE2 je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa.   Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom vo Veszpréme,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

 Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erasmus+, schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839.