Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


01.04.2022

Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav pripravil metodické odporúčanie, ktoré školám prináša prehľadné informácie o prijímaní detí z Ukrajiny, zaraďovaní do ročníkov, procese adaptácie, personálnej podpore ale aj návrhy na úpravy v organizácii vyučovania.

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci prichádzajú do školy neočakávane. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, rodičov, ale aj príprava kolektívu triedy.

Nový žiak potrebuje čas, aby si na novú situáciu zvykol. Zmena je pre neho veľkou psychickou záťažou. Odchod z krajiny, kde dovtedy vyrastal a špeciálne za aktuálnej situácie, znamená odtrhnutie sa od všetkého, čo poznal. Zvyká si nielen na nový jazyk, nových učiteľov a spolužiakov, ale aj na inú formu komunikácie, iný spôsob vzdelávania, iné stravovanie a pod. Môže mať strach z neznámeho prostredia.  

Zmena kultúrneho prostredia je veľmi často sprevádzaná takzvaným kultúrnym šokom. Ten vzniká ako reakcia na stratu istôt, ktoré žiak doteraz mal. Na zmenu reaguje každý žiak individuálne. Niekto môže byť tichý, zakríknutý. Neobvyklou reakciou nie je ani uzatváranie sa do seba, odmietanie komunikácie, agresia, úteky do spánku či choroby.

Pre žiaka je situácia o to horšia, že k presťahovaniu nedochádza z jeho vlastného rozhodnutia či slobodného rozhodnutia rodiny. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že žiak, ktorý dobre nerozumie, môže byť citlivejší na rôzne negatívne reakcie učiteľa a prikladať im väčšiu váhu ako jeho spolužiaci. Je preto potrebné klásť dôraz v prvom rade na vytvorenie bezpečného a priateľského prostredia. 

Obsah metodického odporúčania:

  • Kroky pred prijatím žiaka   
  • Odporúčania na zaradenie žiaka do ročníka 
  • Adaptácia žiaka   
  • Pomoc žiakovi, ktorý prežíva stres a traumu 
  • Návrhy na úpravy v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu           
  • Jazyková podpora
  • Podpora materinského jazyka žiaka a napredovania vo vybraných predmetoch v ukrajinskom jazyku
  • Hodnotenie žiakov             
  • Personálna podpora           

Medzi prílohami dokumentu sú kontakty na RÚŠS, ponuka ukrajinských kníh Slovenskej pedagogickej knižnice a obrázkové karty, ktoré sú vo formáte vhodnom na obojstrannú tlač.

Celý dokument nájdete tu: Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny