Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


10.02.2022

Reformu vzdelávania po prvýkrát pripomienkovali učitelia, rodičia aj samotní žiaci

Pedagógovia, rodičia a odborníci z oblasti školstva sa v uplynulých týždňoch mali možnosť detailne oboznámiť s pripravovanými zmenami vo vzdelávaní žiakov základných škôl. Reformu pripomienkovalo viac ako 2100 odborníkov prostredníctvom verejných konzultácií, okrúhlych stolov a bilaterálnych stretnutí.

Aby zmeny neostali bez vypočutia názoru tých, ktorých sa týkajú, realizoval rezort školstva verejné prezentácie a diskusie. Prihlásilo sa viac ako 2000 záujemcov, 84 percent z nich tvorili učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl. Najväčší záujem o diskusiu bol vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a ďalšie vyučovacie jazyky.

„Oceňujeme veľký záujem, pozitívne ohlasy ako aj podnety na zlepšenie, ktoré zazneli na verejných konzultáciách. Je dôležité, aby na základných rámcoch zmien panovala širšia spoločenská zhoda a aby bol pri ich príprave zohľadnený hlas pedagógov, ktorí sú kľúčoví pri následnom zavádzaní zmien do škôl a tried,“ uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

„Vôbec po prvýkrát robíme reformu učiva týmto spôsobom. Zmeny v učive tvoria skúsení učitelia a riaditelia z praxe. Pripomienkuje ich verejnosť, rodičia, mládež, ale aj všetci ostatní. Obzvlášť ma teší, že sa nám podarilo vytvoriť žiacky poradný výbor. Ide o stále zastúpenie žiakov z každého kraja, ktorí budú môcť sami pripomienkovať reformu obsahu vzdelávania a prispieť svojimi návrhmi,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Pozvanie na konzultácie za okrúhlym stolom k pripravovaným zmenám prijali zástupcovia rodičov, zamestnávateľov, zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl a zástupcovia vysokých škôl, ako aj mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Pozvaných bolo celkovo 84 subjektov, okrúhlych stolov sa zúčastnilo viac ako 100 nominovaných zástupcov. 

„Ako rodičia cítime urgentnú potrebu obsahových zmien vo vzdelávaní smerom k väčšej reflexii potrieb dnešného sveta, a zároveň zmien v spôsobe, akým sa deti na školách učia, ako sa s nimi komunikuje a pracuje. Oceňujeme snahu o otvorený spôsob prípravy reformy,” hovorí Matej Stuška z  Občianske združenie Rodičia.sk.

Konzultácie sa konali aj formou bilaterálnych stretnutí, ktorých sa zúčastnili predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a Združenia základných škôl Slovenska.

„Naše deti potrebujú zmeny vo vzdelávaní a už nesmú na ne dlhšie čakať. Oceňujeme, že sa kurikulárna reforma už začala, že sa zavádza ako viacročný proces s vopred definovanými míľnikmi a za aktívnej podpory stoviek odborníkov z praxe. I keď vnímame náročnosť dnešnej doby i únavu pedagogickej obce, túto situáciu musíme kvôli našim deťom zvládnuť,” doplnila Eva Ohraďanová, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení.

Cieľom reformy Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorú ministerstvo školstva predstavilo, je výrazné posilnenie základného vzdelávania, zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov, podpora rozvoja gramotností, podporovať učenie sa v súvislostiach, reagovať na aktuálne výzvy a zohľadniť individuálne schopnosti žiakov. 

Úvodné dokumenty pre zmeny vo vzdelávaní nájdete pod linkom https://vzdelavanie21.sk/aktuality/uvodne-dokumenty-kurikularnych-zmien/.

Po vyhodnotení námetov a zapracovaní pripomienok z verejných konzultácií budú úvodné dokumenty aktualizované a budú tvoriť základ pre nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie.

Zdroj foto: https://viki.iedu.sk/resources/browser/vzdelavanie-pre-21-storocie