Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Žiakom na dištančnom vzdelávaní znovu pomôžu relácie Školský klub

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Žiakom na dištančnom vzdelávaní znovu pomôžu relácie Školský klub

Na obrazovky verejnoprávnej televízie sa od budúceho týždňa 8. februára vráti obľúbená relácia Školský klub, ktorých prípravu koordinoval ŠPÚ.

Vysielanie repríz Školského klubu na Dvojke bude trvať až do 21. februára. V dôsledku rýchlo sa šíriaceho koronavírusového variantu omikron narastá počet žiakov, ktorí prechádzajú na dištančnú výučbu.

 „Za účelom uľahčenia situácie deťom, učiteľom a rodičom a zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu najmä pre tie deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe, RTVS zaraďuje opäť do televízneho vysielanie vybrané reprízy relácie Školský klub pre žiakov I. stupňa základných škôl, ktoré pripravil Štátny pedagogický ústav,“ vysvetľuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. 

Relácie sú určené pre prvý stupeň základných škôl, učitelia ich môžu využiť ako zdroj pre žiakov, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu.

Rovnako môžu učitelia relácie Školský klub zakomponovať do dištančného vzdelávania, prípadne ho odporučiť rodičom ako doplnok na jeho rozšírenie. Školské kluby sú tlmočené aj do posunkovej reči.

Štátny pedagogický ústav ešte počas predchádzajúcich pandemických vĺn inicioval vznik relácie Školský klub. Na tvorbe jednotlivých dielov spolupracovali s ŠPÚ a verejnoprávnou televíziou RTVS aj nezisková organizácia Indícia a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Obsah Školského klubu vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a zo vzdelávacích štandardov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kedy a kde si budete môcť pozrieť reprízy Školského klubu? Reprízy sú zaradené do predpoludňajšieho vysielania, ktoré môžu žiaci sledovať od utorka do piatka o 10:25 hod.

 „Na webovom sídle Učíme na diaľku v časti Dištančné vzdelávanie nájdu učitelia a rodičia k jednotlivým reláciám aj pracovné listy s aktivitami, ktoré sú prístupné aj v maďarskom a rómskom jazyku,“ hovorí Adriana Šišková, koordinátorka relácie zo Štátneho pedagogického ústavu.   

V premiérovom vysielaní ponúkali relácie aj interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania. Relácie sú vhodné pre učiteľov i rodičov, ktorí majú chuť priniesť do dištančného vyučovania zaujímavé a aktivizačné prvky.

Reprízam dielov Školského klubu budú predchádzať premiérové časti vzdelávacieho programu pre rómske deti S vami doma (Tumenca khere). Program je vysielaný na Dvojke od januára pravidelne od utorka do piatka o 9:55 hod. Na jeho tvorbe sa metodicky a obsahovo tiež spolupodieľa Štátny pedagogický ústav.

 

Prehľad vysielania v týždni od 8. februára do 11. februára

Deň Predmet ´Téma
Utorok 8.2.2022 Slovenský jazyk

S piesňou do sveta - umenie, ľudová pieseň, prídavné mená, plagát.

Streda 9. 2. 2022 Vlastiveda Od západu na východ - ľudové piesne, nárečia a menšiny na Slovensku, mierka mapy. Zaujímavosti regiónu (Horný) Zemplín, fauna lesov.
Štvrtok 10. 2. 2022 Matematika Radové číslovky - číselné rady so základnými i radovými číslovkami, vzostupný/zostupný číselný rad, pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred/za, predposledný, posledný, nasledujúci, predchádzajúci. Násobenie a delenie v obore násobilky - v číselnom rade určiť násobky čísla 2, 3, 4, 5 a aj 6.
Piatok 11. 2. 2022 Prírodoveda

Ako sa rozmnožujú a rastú živočíchy? Ako prídu mláďatá na svet, rozdiely samec/samica, spoznávanie rôznych vajíčok, vývin motýľa.