Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Program inovačného vzdelávania Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní je schválený poskytovateľom a vytvorený v súlade s potvrdením o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania č. 28/2021 – IV vydaným 21. 6. 2021 MŠVVaŠ SR s platnosťou do 20.6.2026.

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov materských škôl zaradených v kariérovom stupni:

 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 

Podmienkou zaradenia uchádzača na inovačné vzdelávanie je absolvovanie iného programu vzdelávania, ktorý poskytoval Štátny pedagogický ústav v rokoch 2019-2020 (aktualizačné vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní).

Rozsah vzdelávania je 50 hodín kombinovanou formou v počte 32 hodín prezenčne a 18 hodín dištančne

Pokyny k prihlasovaniu na inovačné vzdelávanie:

 • Vyplňte jeden online prihlasovací formulár podľa miesta (regiónu) vzdelávania do 10. októbra 2021:
 • Po vyplnení online formulára nám pošlite potvrdenú prihlášku a Vami podpísaný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (nižšie na stiahnutie) poštou do 13. októbra 2021 s označením na obálke Technika hrou na adresu:
  Štátny pedagogický ústav
  Pluhová 8
  831 03 Bratislava 

Kontaktná adresa: miroslava.visnovska@statpedu.sk 

Dokumenty na stiahnutie:
PRIHLÁŠKA
Písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov