Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav hľadá odborníkov, ktorí budú pracovať na zmenách pre kvalitnejšie vzdelávanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Štátny pedagogický ústav hľadá odborníkov, ktorí budú pracovať na zmenách pre kvalitnejšie vzdelávanie

Aktuálne sa obsadzuje viacero pozícií. Sú zamerané na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR, za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav. Presnejšie ide o úlohy v rámci

>> Komponentu 6:
Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch - Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania

>> Komponentu 7:
Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma

 

Ak sa rozhodnete pridať do tímu ŠPÚ, získate možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní na Slovensku. Okrem toho vás tiež čaká príjemné pracovné prostredie, pružný pracovný čas a ústretová sociálna politika, ktorá počíta s príspevkom na stravovanie či rekreáciu.

Tešíme sa na spoluprácu.

Otvorené sú tieto pozície:
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematiku (primárny stupeň – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre slovenský jazyk a literatúru (primárne vzdelávanie – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda (primárny stupeň – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre etickú a občiansku výchovu