Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pripravované zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Pripravované zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Dnes sme plánované zmeny predstavili za prítomnosti ministra školstva, hlavnej školskej inšpektorky, aj zástupcovia pedagogickej obce.
Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí, citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov.

Radi by sme ubezpečili, že aj vzhľadom na dopady pandemickej situácie najbližšie obdobie nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania a celý priebeh bude sprevádzaný podpornými opatreniami citlivo reflektujúcimi možnosti a potreby pedagogickej komunity.

POSTUPNOSŤ KROKOV
Zavádzanie zmien bude postupné a rozložené do niekoľkých rokov. Garanciou je harmonogram, ktorý ráta so zapojením sa škôl do procesu až v neskoršom období.
V súčasnosti je v súvislosti s pripravovanými zmenami práca sústredená na ministerstve školstva a jeho priamo riadených organizáciách. Predpokladaná plošná implementácia nového Štátneho vzdelávacieho programu je od septembra 2026.

PARTICIPATÍVNY PROCES
Na zmenách budú pracovať aj učitelia, riaditelia, mnohí odborníci z praxe a zároveň budú k celému procesu prizvaní aj žiaci druhého stupňa základných a stredných škôl.

Viac sa dozviete v tlačovej správereportáži MŠVVaŠ SR.
Bližšie informácie aj aktuality k plánovaním zmenám v obsahu a forme vzdelávania budeme postupne uverejňovať na https://vzdelavanie21.statpedu.sk/