Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pripravované znemy v obsahu a forme vzdelávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Pripravované znemy v obsahu a forme vzdelávania

Hlavnými piliermi pripravovaných zmien budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov.

Radi by sme ubezpečili, že aj vzhľadom na dopady pandemickej situácie
najbližšie obdobie nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávaniacelý priebeh bude sprevádzaný podpornými opatreniami citlivo reflektujúcimi možnosti a potreby pedagogickej komunity.

POSTUPNOSŤ KROKOV

Zavádzanie zmien bude postupné a rozložené do niekoľkých rokov. Garanciou je harmonogram, ktorý ráta so zapojením sa škôl do procesu až v neskoršom období. V súčasnosti je v súvislosti s pripravovanými zmenami práca sústredená na ministerstve školstva a jeho priamo riadených organizáciách. Predpokladaná plošná implementácia nového Štátneho vzdelávacieho programu je od septembra 2026.

PARTICIPATÍVNY PROCES

Na zmenách budú pracovať aj učitelia, riaditelia, mnohí odborníci z praxe a zároveň budú k celému procesu prizvaní aj žiaci druhého stupňa základných a stredných škôl.

Bližšie informácie v tlačovej správe, rovnako ich budeme postupne komunikovať aj prostredníctvom nášho webového sídla a iných kanálov.