Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie školského manažmentu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vzdelávanie školského manažmentu

Vzdelávanie je určené pre školský manažment:
-    riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie,
-    administratívny pracovník, ktorý sa podieľa na riadiacom procese školy.
Po absolvovaní vzdelávania dostanú účastníci certifikát vydaný Štátnym pedagogickým ústavom.

Obsah inovatívneho vzdelávania:
-    Možnosti vyučovania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ
-    Možnosti používania rómskeho jazyka vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ
-    Spolupráca s rómskou komunitou – rodina, škola
-    Inovatívne vzdelávacie metódy a didaktické prístupy
-    Podpora interkultúrnej výchovy
-    Príklady dobrej praxe

Bližšie informácie nájdete v letáku.

1-dňové vzdelávanie sa uskutoční v online prostredí od 13:00 hod. do 18:00 hod. v týchto termínoch. Môžete si vybrať jeden z nich:
09. 06. 2021
16. 06. 2021
28. 06. 2021
01. 07. 2021


V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:
- prihlasovací formulár
- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

na adresu jozef.facuna@statpedu.sk aspoň 1 deň vopred pred termínom vzdelávania.

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky: 
PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu: jozef.facuna@statpedu.sk