Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Medzinárodná konferencia Lelle 2

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Medzinárodná konferencia Lelle 2

Hlavným cieľom projektu  je zvýšenie efektívnosti stredoškolského vzdelávania pomocou rozvoja troch kľúčových kompetencií: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Nadobudnutie týchto kompetencií by malo žiakom pomôcť lepšie a pohotovejšie riešiť úlohy, motivovať ich k tomu, aby dosahovali lepšie učebné výsledky a vyššie vzdelávacie ciele. Žiaci, ktorí budú rozvíjať tieto kompetencie, by mali mať po ukončení strednej školy lepšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Na konferencii odznejú aj prednášky Tamása Trunka, autora kníh Značky, Tenisky, Generácia Z a Kintsugi a PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD., ktorá je lektorka, trénerka učiteľov a vedecká pracovníčka na Trnavskej univerzite. Momentálne sa zaoberá problematikou  CLIL, CALL a výučby angličtiny pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (inkluzívne vzdelávanie). 


Bližšie informácie o konferencii:
https://lelle2.gtk.uni-pannon.hu/en/online-international-conference/

Termín: 3. jún 2021
Program
Rokovací jazyk:  Anglický jazyk 

Registrácia:
https://docs.google.com/forms/d/1IWNf0EhoHGA4kLzLHPwIgiDvwvfSIirKMResil0-qws/viewform?edit_requested=true
 
Projekt je podporený v rámci programu Erasmus+ a financovaný s podporou Európskej únie.
Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839

Bližšie informácie o projekte: https://www.statpedu.sk/sk/erasmus-lelle.htm