Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponúka v krízovej situácii pomoc prostredníctvom e-mailového poradenstva i prehľadu využiteľných zdrojov, nástrojov pre tvorbu a vedenie výučby na diaľku, ako aj po návrate žiakov do škôl. „Podporu učiteľov a učiteliek považujeme za jednu z najdôležitejších podmienok pre udržanie kvality vzdelávania aj počas náročného obdobia spojeného s pandemickou situáciou,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ďalej „ŠPÚ”).
Ambíciu zjednodušiť učiteľom prístup k informáciám týkajúcich sa fungovania škôl počas pandemickej situácie a podporiť ich v kritických obdobiach má mobilná aplikácia Učko. „Chceme, aby ministerstvo bolo bližšie učiteľom, žiakom aj rodičom. Od začiatku sa preto snažíme intenzívne komunikovať všetky opatrenia a informovať školy aj rodičov. Táto aplikácia je ďalším z krokov, ako dostať informácie z ministerstva bližšie k učiteľom,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.
Učiteľom priamo do mobilných zariadení prinesie novinky z portálu Učíme na diaľku v podobe informácií o rozhodnutiach ministra, manuáloch či usmerneniach pre školy z dielne rezortu školstva, ako aj informácie o pripravovaných webinároch. Rovnako je prostredníctvom Učka možné využiť službu virtuálneho poradenstva.
Aplikáciu bezodplatne vyvinuli účastníci vzdelávacieho programu Digital League.  „Spolupráca nás zaujala, nakoľko spĺňala všetky kritériá, ktoré v programe máme, a to aby bola výstupom digitálna inovácia so spoločenským dosahom,” hovorí Radovan Šalitroš spoluzakladateľ programu Digital League.
Idea mobilnej aplikácie bola spracovaná do prvotného prototypu, ktorý v sebe zahŕňal návrh dizajnu a základnej funkcionality pokrývajúcej potreby učiteľov. Po zapracovaní spätnej väzby od testerov, je Učko pripravené slúžiť svojmu zámeru a pomôcť zlepšiť informovanosť zamestnancov v školstve. „Aj v časoch, keď sa žiaci  vracajú do škôl, môže byť mobilná aplikácia pre učiteľov nápomocná. Prostredníctvom nej vedia získavať aktuálne informácie o webinároch zameraných na podporu návratu žiakov do škôl, podporu duševného zdravia žiakov aj učiteľov a do budúcna aj o pripravovaných kompenzačných nástrojoch, ktorých cieľom bude vyrovnávanie vedomostných rozdielov medzi žiakmi,“ popisuje Hapalová.

Aplikácia je zdarma k dispozícii na stiahnutie v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude Učko užívateľovi zobrazovať najrelevatnejšie informácie vzhľadom na región, v ktorom sa nachádza, či typ školského zariadenia, v ktorom pôsobí. Názov aplikácie nadväzuje začiatočným písmenom na názov portálu Učíme na diaľku a zároveň definuje cieľovú skupinu, ktorej je aplikácia primárne určená.

logo mobilnej aplikácie Učko

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom.

Digital League ponúka priestor k praktickému vzdelávaniu, zdieľaniu skúsenosti a vytváraniu inovatívnych digitálnych produktov reálne využívaných v praxi. Účastníci programu pracujú v multidisciplinárnych tímoch a spolupracujú so skúsenými koučmi a mentormi.
https://digitalleague.sk


Portál Učíme na diaľku vznikol ako jedna z aktivít v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk
www.minedu.sk

Tlačová správa: Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov