Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov

Vítaní sú autori existujúcich učebníc ako aj potenciálni budúci autori, recenzenti a lektori existujúcich učebníc, vedúci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác s touto problematikou, autori vlastných štúdií a monografií zaoberajúci sa výskumom učebníc a ďalších didaktických prostriedkov. Ďalšie informácie záujemcom poskytne koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
Kontakt: zuzana.juscakova@statpedu.sk