Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodická príručka pre výučbu a vzdelávanie v holokauste

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodická príručka pre výučbu a vzdelávanie v holokauste

Daný metodický materiál je širokospektrálne využiteľný pedagógmi základných a stredných škôl, ako aj inými aktérmi výchovy a vzdelávania pôsobiacimi v mimoškolskom prostredí. Obsahuje početné inšpirácie, ako efektívne pristúpiť k uchopeniu tematiky holokaustu tak, aby sa predchádzalo konšpiračným názorom a budovali sa u žiakov i celkovo občanov objektívne postoje k tejto smutnej a mimoriadne citlivej epizóde dejín, a to aj z pohľadu Slovenskej republiky. Pomáha tak rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré nesporne patrí aj budovanie kritického myslenia s cieľom sprostredkovať overiteľné fakty a formovať udržateľnú demokratickú spoločnosť.

Štátny pedagogický ústav preto odporúča využitie tohto materiálu v edukačnej praxi. Je zverejnený a voľne dostupný na webovej stránke IHRA (Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu): Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste.pdf (holocaustremembrance.com)