Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Víťazný návrh je zo Slovenska. Rada Európy vyhlásila víťazku súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2021

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Víťazný návrh je zo Slovenska. Rada Európy vyhlásila víťazku súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2021

V roku 2021 pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov vo svete, ktoré je každoročne 26. septembra, sa na oficiálnych tričkách Rady Európy objaví najúspešnejší súťažný návrh v autorstve Tímey Svetkovej, žiačky 3.B triedy študijného odboru grafik digitálnych médií zo Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Nových Zámkoch. Návrh žiačky zo Slovenska bol vyhodnotený odbornou porotou ECML zo všetkých žiackych návrhov poslaných z rôznych krajín Rady Európy i mimo nej ako najlepší. Návrh bol pripravený počas prerušeného prezenčného vyučovania v školách a dokončený cez vianočné prázdniny 2020 pod vedením pedagóga Mgr. Michala Mečára. „Víťazné návrhy z predchádzajúcich rokov pochádzali zo Španielska (2020), Litvy (2019), Belgicka (2018). V prípade Slovenska ide o prvé víťazstvo v danej súťaži. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001, v roku 2021 je návrh žiačky zo Slovenska zároveň víťazným návrhom pri príležitosti 20. výročia osláv Európskeho dňa jazykov vo svete,“ uviedla Denisa Ďuranová, národná koordinátorka Európskeho dňa jazykov za SR pri ECML. Logo bude použité na tričkách v rôznych jazykoch krajín Rady Európy.
Víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Víťazný návrh Tímey Svetkovej (zdroj: https://edl.ecml.at/)

Webové sídlo Európskeho centra moderné jazyky Rady Európy venované Európskemu dňu jazykov: https://edl.ecml.at/