Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

INFORMÁCIA K SÚŤAŽIAM POZNAJ SLOVENSKÚ REČ A PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD – ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


INFORMÁCIA K SÚŤAŽIAM POZNAJ SLOVENSKÚ REČ A PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD – ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Odôvodnenie:
Štátny pedagogický ústav, ako gestor súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč, na základe vyjadrenia členov celoštátnych odborných komisií uvedených súťaží oznámil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 18.2.2021 listom č. ŠPÚ-410-475-798/2021 zo dňa 16.02.2021 rozhodnutie celoštátnych odborných komisií súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč v zmysle ktorého navrhol zrušenie všetkých kôl uvedených súťaží v školskom roku 2020/2021.

O zrušení uvedených súťaží sa rozhodlo v zmysle Čl. 4 Smernice č. 23/2017 o súťažiach len pre školský rok 2020/2021 vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu.

Zrušenie súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč – školský rok 2020/2021